Witamy!

Odwiedzający nasz Park mają możliwość zapoznania się z obiektami zabytkowymi, takimi jak: pałace, kościoły, starówki dolnośląskich miast, odwzorowanymi dokładnie w skali l:25. Informacje oprowadzających, jak również opisy przeszłości obiektów, zapoznają zwiedzających z ich walorami historycznymi.

  • 58-530 Kowary, ul. Zamkowa 9
  • tel. +48 75 75 222 42, +48 661 699 699
  • czynne codziennie przez cały rok:
  • 10:00 - 16:00

Zamek Książ

Największa miniatura gór w Europie !

Miniatury w Parku
  • Deptak w Karpaczu

Karpacz, czyli Osada na Krzywej Górze. Był to ciąg zabudowy, który przebiegał krzywą linią w kierunku gór, skąd osada wzięła swoją nazwę. Według tradycji pierwsze gospodarstwo zostało założone na miejscu obecnego DW ,,Bachus'' i tutaj też od roku 1602 istniała karczma sądowa. Rozstrzygano w niej wszelkie spory pomiędzy mieszkańcami wsi i wydawano wyroki. Obecny budynek został wybudowany w 1836 roku. Pomiędzy Bachusem można znaleźć dwa kościoły. Jeden z nich Kościół Najświętszego SPJ powstał dzięki staraniom Stowarzyszenia Budowy Kościoła, z pastorem Richardem Gunterem z Miłkowa na czele. Świątynia, która powstała dzięki zaangażowaniu wiernych Kościoła ewangelicko-augsburskiego, została poświęcona w 1908 roku. Drugi Kościół Nawiedzenia NWP został zaprojektowany przez architekta z Wrocławia Ludwiga Schneidera i budowa rozpoczęła się w 1909 roku. Prace prowadzone były pod nadzorem mistrza murarskiego z Kowar Maxa Steinera. Rozbudowa Kościoła przypada na lata 1979-1985.

następna strona
Galeria kliknij